Vse o Firmica d.o.o.

V podjetju Firmica vam nudijo pomoč pri ustanovitvi podjetja, na njih se lahko obrnete tudi če rabite računovodstvo, strankam nudijo pravno svetovanje ter vodijo borzo podjetji.  Imajo tudi podporni startup center Firmica, kateri deluje z namenom olajšanja poslovanje podjetji. Cilj podjetja Firmica d.o.o. je,  da vzpostavijo okolje, v katerem se novonastala podjetja lahko ukvarjajo zgolj s svojim poslom.

Njihovo poslanstvo je pospešiti razvoj podjetniške kulture v Sloveniji, poenostaviti zagon novih podjetji in pričetek poslovanja. Poskušajo ustanoviti podporno okolje za nemoteno poslovanje start-up podjetji, novim podjetjem omogočiti enostaven vstop na trg in olajšati vstop tujih podjetji na naš – slovenski trg ter ustvarjati poslovne mreže. Cilj jim je, da na enem mestu ponudijo vse storitve za preoblikovanje podjetniške iniciative v  uspešno operativno podjetje.

Firmica d.o.o.

Firmica novim podjetjem ali pa tudi posameznikom s podjetniškimi iniciativami svetuje ter pomaga pri vseh dejavnostih, ki spremljajo proces poslovanje. Skupaj s stranko premagujejo ovire birokratske narave in obenem nudijo vse storitve, ki so neizogibne pri podpori poslovanja. Tujim podjetjem, ki se prebijajo na slovenski trg priskrbijo vse potrebne informacije o poslovnem okolju pri nas v Sloveniji ter jim omogočajo, da se prebijejo skozi birokratske ovire, katere bi lahko bile zaradi jezikovnih omejitev sicer lahko nepremagljive.

Firmica d.o.o. je podjetje, ki ustanavlja le nove gospodarske družbe, katere so namenjene prodaji. To so gospodarske družbe, ki nimajo bremen in niso še nikdar poslovale. Ves kapital, ki je potreben za ustanovitev, v predpisani višini 7.500,00 evrov zagotovi podjetje Firmica d.o.o.. Ustanovljene družbe imajo tako urejeno vso dokumentacijo in lahko takoj pričnejo s poslovanjem. Firmica d.o.o. se kot odstopnik poslovnega deleža družbe, vam jamči, da družba, ki jo prevzemate do dneva podpisa pogodbe ni prevzela prav nobene obveznosti. Ker so člani Ljubljanskega Tehnološkega parka, se odlično spoznajo na podjetja, ki so v procesu ustanavljanja.