Toplotne črpalke so ugoden vir toplote

Toplotne črpalke so učinkovita, trajna rešitev za varčevanje z energijo. Toplotne črpalke, če so pravilno nameščene, so obnovljiv vir energije in ogrevanje prihodnosti. Podjetja, ki se ukvarjajo z toplotnimi črpalkami, se s tem že ukvarjajo več kot 25 let.

Sistem delovanje je zelo preprost, saj toplotna črpalka uporabi toploto, ki je v zraku, v vodi ali v tleh. Večinoma energije se črpa od sonca, delno pa se črpa iz zemlje. To so ekološko prijazni viri energije in se lahko obnovijo. Tem virom s toplotno črpalko spremenimo temperaturo iz nizke temperature na visoko temperaturo in jih nato uporabimo za gretje.

Toplotna črpalka

Celoten proces se zgodi v zaprtem krožnem toku. Med procesom se stalno vključuje spreminjanje stanja delovnega sredstva, to pomeni, da se vir izpareva, stiska, kondenzira ali ekspanzija. Učinkovitost energetskega razmerja v razmerju s toplotno črpalko, se prikazuje v grelnem številu, ta nam pove razmerje med vhodno električno močjo in izhodno ogrevalno močjo. Strokovni izraz koeficient učinkovitosti (COP) se uporablja kot alternativni izraz za razmerje energetske učinkovitosti. COP = 5 nam pove, da toplotne črpalke izdajo petkrat več toplotne energije, kot je bilo vnesene električne energije. Sezonski koeficient delovanja toplotne črpalke ali SCOP dobimo tako, da delimo energijo, ki jo toplotna črpalka izpusti v celotnem obdobju delovanja s celotno izkoriščeno električno energijo v določenem obdobju.

Razliko lahko tudi merimo tako, da primerjamo koeficient učinkovitosti toplotne črpalke in koeficient učinkovitosti delovanja ogrevalnega sistema v celoti. COP toplotne črpalke določa temperaturna razlika. COP se nanaša od razlike med temperature vira toplote in temperature, pri kateri želimo greti vodo. Čim manjša temperatura razlike, bolj učinkovito deluje toplotna črpalka, zato je pomembno, da imamo zasnovo celotnega sistema za ogrevanje s toplotno črpalko. Toplotno gretje je zelo učinkovito in je zelo popularen način gretja, večina uradnih institucij uporablja to gretje. Te vire energije je zlahka najti in izkoristiti.